Om Danderyds Centrum - Skandia Fastigheter
Artikelbild

Mörby Centrum blir Danderyds Centrum

Nu påbörjas Skandia Fastigheters sedan länge planerade om- och tillbyggnad av Mörby Centrum. Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service.

Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Samtidigt får Mörby Centrum ett nytt varumärke, där det nya namnet blir Danderyds Centrum. Köpcentrumet kommer att vara öppet med ordinarie öppettider under hela projektet.

Första etappen: ett redan uthyrt kontorshus
Projektets första fas består av det åtta våningar höga kontorshus som nu byggs intill köpcentrumets södra entré. Redan innan byggstart var 90 procent av de 3 277 kvadratmeterna uthyrda och inflyttning planeras till slutet av 2017.

Fastigheten får också en hög miljöklassning, enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM. Läs mer om hållbarhetsaspekten av projektet här.

I samband med den första etappen utökas även parkeringsplatserna genom ett parkeringshus som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en gångbro.